Donacije

Objavljeno: 16 rujna, 2021

Ukoliko poduzetnik želi ili planira donirati određene udruge ili ustanove, u nastavku Vam donosimo ukratko što morate znati prije donošenja odluke.

Prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o porezu na dobit darovanje ili donacija predstavlja davanje dara u novcu ili u naravi bez ikakve protučinidbe.

Porezno priznati trošak darovanja se smatra ako udovoljava sljedećim uvjetima:

  • Darovanja za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama ( tijela državne, lokalne i regionalne samouprave ) koje obavljaju navedene djelatnosti u skladu s posebnim propisima
  • Darovanja dana u Republici Hrvatskoj
  • Darovanja do 2% prihoda ostvarenog prethodne godini
  • Darovanja iznad 2% prihoda ostvarenog prethodne godine uz odluku nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.

Porezno nepriznati trošak predstavljaju darovi ili donacije:

  • Dani u inozemstvo
  • Dani drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost s ciljem ostvarivanja dobitka ili dohotka
  • Iznad 2% od prihoda prethodne godine.

Društvo je dužno osigurati vjerodostojnu ispravu na temelju koje će se evidentirati trošak u poslovnim knjigama. Kada se daruju dobra ili usluge uz odluku o darovanju potrebno je sastaviti potvrdu o obavljenoj primopredaji koju daroprimatelj mora ovjeriti. Kad je riječ o darovanju u novcu, uz odluku dovoljan je dokaz izvod s transakcijskog računa.

Prihodi i PDV po osnovi davanja vlastitih usluga u svrhu donacije iskazuju se u stvarnom iznosu.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti