Dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje

Objavljeno: 7 listopada, 2022

Ugovaranje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja od strane poslodavca za svoje radnike definitivno predstavlja brigu o njihovoj zdravstvenoj sigurnosti.

Ugovaranje ovog vida osiguranje je postalo popularno nakon što su porezni propisi dopustili da poslodavci imaju mogućnost za svoje radnike neoporezivo plaćati premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja do iznosa od 2.500,00 kn godišnje.

Uvjet za ovakve neoporezive isplate odnosno primitke je da poslodavac ugovori i plaća policu u korist radnika. Nije moguća neoporeziva refundacija takvih premija radnicima  koji su sami ugovaratelji takvih osiguranja

U nastavku su navedene osnovne razlike dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva troškove sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite (participacije) osiguranika prilikom korištenja svih vrsta zdravstvene zaštite – od bolničkog i ambulantnog liječenja preko dijagnostičkih obrada u bolnici, ortopedskih pomagala i specijalističkih stomatoloških usluga, B listu lijekova pa sve do fizikalne rehabilitacije u kući i liječenja u inozemstvu.

Dodatno zdravstveno osiguranje pokriva usluge specijalističkih pretraga, dijagnostičke obrade, laboratorijskih pretraga i sistematski pregled, a usluge se ostvaruju bez uputnice i bez čekanja na termine.

Poslodavci, neovisno o uplatama za dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje, mogu omogućavati radnicima sistematske liječničke preglede kao neoporezive primitke pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti