Dvojno iskazivanje cijena

Objavljeno: 9 kolovoza, 2022

Od 5. rujna 2022. godine nastupa obveza dvojnog iskazivanja cijena prema krajnjim potrošačima. Prestanak obveze dvojnog iskazivanja cijena će nastati 1. siječnja 2024. godine. Od tog datuma nadalje, iskazivati će se cijena samo u eurima.

Poslovni subjekti su dužni istaknuti fiksni tečaj konverzije na računu, a koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Rezultat preračunavanja se zaokružuje na dvije decimale, poštujući sljedeće pravilo:

  • Ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
  • Ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala se uvećava za jedan.

Računi izdani od 5. rujna 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine biti će iskazani u kunama, kao i cijene roba i usluga na računu, a ukupni iznos računa, osim u kunama, biti će preračunat i iskazan i u eurima, naravno, uz primjenu fiksnog tečaja koji mora biti iskazan na računu.

Računi izdani od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine biti će iskazani u eurima, kao i cijene roba i usluga na računu, a ukupni iznos računa, osim u eurima, biti će preračunat i iskazan i u kunama, naravno, uz primjenu fiksnog tečaja koji mora biti iskazan na računu.

Računi izdani poslije 1. siječnja 2024. godine biti će iskazani samo u eurima.

Plaćanja računa od 31.12.2022. godine vrše se u kunama, a od 1. siječnja 2023. godine isključivo u eurima.

Slikoviti prikaz obveza iskazivanja valuta na računu daje se u tablici u nastavku.

Datum obavljene usluge ili isporučene robeDatum izdavanja računaDatum plaćanja računaValuta izdavanja računaValuta unosa u poslovne knjigeValuta plaćanja
15.12.2022.15.12.2022.15.12.2022.kunakunakuna
15.12.2022.15.12.2022.15.01.2023.kunakunaeuro
15.12.2022.15.01.2023.15.01.2023.eurokunaeuro
15.01.2023.15.01.2023.15.01.2023.euroeuroeuro

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti