Formiranje rezervi kod j.d.o.o.

Objavljeno: 25 veljače, 2021

Trgovačko društvo koje je osnovano kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) mora unijeti u zakonske rezerve jednu četvrtinu (25%) neto dobiti tj. dobiti nakon oporezivanja sukladno članku 390.a st.5. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako je društvo imalo prenesene gubitke iz prethodnih godina, taj se iznos umanjuje za iste.

Zakonske rezerve smiju se upotrijebiti za:
– povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi u temeljni kapital društva
– pokriće gubitka iskazanog za godinu za koju se podnose godišnja financijska izvješća ako nije pokriven iz dobiti prethodne godine
– pokriće gubitka iskazanog za prethodnu godinu ako nije pokriven iz dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za godinu za koju se podnose.

Ono što je bitno za naglasiti – jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću MORA i u narednim godinama izdvajati zakonske rezerve u iznosu jedne četvrtine (25%) od ostvarene neto dobiti, čak i kad zakonske rezerve premaše iznos od 20.000,00 kuna.

Obveza izdvajanja četvrtine neto dobiti jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću prestaje preoblikovanjem društva (j.d.o.o.) u društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.).

Također napomena, preoblikovanje j.d.o.o. u d.o.o. nije obaveza, već mogućnost.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti