Likvidiranje knjigovodstvene dokumentacije

Objavljeno: 10 ožujka, 2021

Želimo Vas podsjetiti da je sukladno članku 9. stavku 7. Zakona o računovodstvu, poduzetnik ili osoba koju on odredi odgovorna za kontrolu vjerodostojnosti isprava.

Prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige poduzetnik ili osoba koju on odredi dužna je provjeriti vjerodostojnost knjigovodstvene isprave te istu potpisati ili odobriti na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet ili u slučaju knjigovodstvenih isprava sastavljenih kao elektonički zapis osigurati njihovu kontroli i verifikaciju sukladno internim pravilima i procedurama.

Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronički zapis može umjesto potpisa osobe sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za sastavljanje knjigovodstvene isprave ili jedinstveni identifikator koji predstavlja skup verificiranih procedura i pravila knjiženja poslovnih događaja ugrađenih u informacijski sustav ili mora biti potpisana sukladno propisima kojima se uređuje elektronički potpis.

Ukratko, sva knjigovodstvena dokumentacija prije unosa u poslovne knjige mora biti ovjerena od strane odgovorne osobe, ili potpisom ili elektroničkim putem.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti