Obveza vođenja knjige poslovnih udjela

Objavljeno: 24 veljače, 2021

Sva društva dužna su voditi knjigu poslovnih udjela, u protivnom riskirate kaznu do 50.000,00 kuna.

Sukladno čl. 410. Zakona o trgovačkim društvima, uprava društva je dužna voditi knjigu poslovnih udjela društva u koju se unose tvrtka, odnosno ime i prezime, sjedište i adresa, odnosno prebivalište svakoga člana društva, ako je član društva pravna osoba podaci o njenom upisu u odgovarajućem registru, njegov osobni identifikacijski broj, nominalni iznosi poslovnih udjela koje je preuzeo i što je na temelju toga uplatio te eventualne dodatne činidbe koje je dužan ispuniti prema društvu i koje je ispunio, sve obveze koje terete poslovni udio i broj glasova koje ima pri donošenju odluka članova društva. U knjigu se upisuju opterećenja i podjele poslovnih udjela te sve druge promjene.

Za nevođenje knjige poslovnih udjela može se izreći novčana kazna najviše do iznosa od 50.000,00 kuna. Za prekršaj kaznit će se član društva ili druga odgovorna osoba u društvu novčanom kaznom do iznosa od 7.000,00 kuna.

Uprava društva dužna o svakoj promjeni članova društva ili njihovih poslovnih udjela bez odgađanja izvijestiti registarski sud dostavljanjem popisa članova društva.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti