Očinski dopust

Objavljeno: 1 rujna, 2022

Dana 1. kolovoza 2022. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, kojim se uvodi novo pravo u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora – OČINSKI DOPUST.  Ovim pravom zaposleni ili samozaposleni otac koristi, u razdoblju od dana rođenja djeteta pa sve do šestog mjeseca djetetova života, očinski dopust, u trajanju, ovisno o broju rođene djece od:

– deset radnih dana za jedno dijete

– 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece.

Ovo pravo otac koristi neovisno o radnopravnom statusu majke i neovisno da li ona koristi rodiljni dopust.

Za vrijeme korištenja prava na očinski dopust naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju (bez limita), a isplaćuje se na teret sredstava državnog proračuna.

Za korištenje očinskog dopusta potrebno je podnijeti zahtjev za priznavanjem prava na očinski dopust nadležnom regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a prema mjestu prebivališta odnosno boravišta.

Zahtjevu je potrebno priložiti potvrdu o plaći (ispunjenu od strane poslodavca) kojom će se obuhvatiti plaće i naknade plaće isplaćene na teret poslodavca u relevantnom 6-mjesečnom razdoblju koje prethodi mjesecu započinjanja traženog prava te podatak o broju tekućeg računa na koji će se primati isplata, kao i podatak (ime, prezime i OIB) o djetetu za kojeg se očinski dopust želi koristiti.

Zaposleni otac koji namjerava koristiti pravo na očinski dopust, obvezan je najmanje 15 dana prije dana očekivanog poroda ako pravo namjerava koristiti od dana rođenja djeteta odnosno najmanje 15 dana prije namjere korištenja toga prava, pisano obavijestiti poslodavca o toj namjeri.

I napomena, od poslodavca se ne traži izdavanje pisane suglasnosti te isti ne može prolongirati korištenje očinskog dopusta.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti