Odgoda roka predaje obrasca poreza na dobit za 2020. godinu

Objavljeno: 15 ožujka, 2021

Ministar financija donio je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojim u uvjetima posebnih okolnosti, Prijava poreza na dobit za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. godine ili tijekom kalendarske godine 2020. podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2021. godine.

Ova odredba se odnosi i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje Prijave poreza na dobit.

Obveze javnih davanja i prava koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit, obrazaca i dospijevaju 30. lipnja 2021. godine.

Do 30. lipnja 2021. godine neće se mijenjati utvrđeni iznosi predujmova poreza na dobit, osim na zahtjev poreznog obveznika sukladno posebnom propisu o oporezivanju dobiti.

Odredbe posebnog propisa o oporezivanju dobiti kojima se utvrđuje visina ostvarenih prihoda u svrhe utvrđivanja porezno priznatih rashoda s osnove korištenja plovila, apartmana i kuća za odmor neće se primijeniti prilikom utvrđivanja osnovice poreza na dobit za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti