Paušalni obrt – doprinosi i obveza za porez i prirez

Objavljeno: 30 listopada, 2022

Paušalni obrt je klasični obrt koji se odlučio za paušalno oporezivanje porezom na dohodak. Najčešća motivacija obrtnika koji se odluče za ovaj oblik oporezivanja je taj što je jednostavnije knjigovodstveno vođenje, niža su davanja za doprinose obrtnika, ali sve uz uvjet da obrt ne ostvari dohodak u iznosu većem od 300.000,00 kuna u jednog financijskoj godini.

Paušalni obrtnici dužni su uplaćivati propisane doprinose koji ovise o tome da li je obrtnik zaposlen kod nekog drugog poslodavca ili nije.

Doprinosi obrtnika koji nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca definirani su u fiksnom mjesečnom iznosu za 2022. godinu u iznosu od 1.392,40 kuna (mirovinsko I. stup 572,22 kn, mirovinsko II. stup 190,74kn i zdravstveno osiguranje 629,44 kuna).

Doprinosi obrtnika koji je u radnom odnosu kod drugog poslodavca određeni su u pet razreda. U nastavku dajemo razrede i godišnje iznose doprinosa za 2022. godinu.

Promet od 0,00 do 85.000,00 kn – iznos godišnjih doprinosa je 2.231,25 kn

Promet od 85.000,01  do 115.000,00 kn – iznos godišnjih doprinosa je 3.018,75 kn

Promet od 115.000,01 do 149.500,00 kn – iznos godišnjih doprinosa je 3.924,39 kn

Promet od 149.500,01 do 230.000,00 kn – iznos godišnjih doprinosa je 6.037,50 kn

Promet od 230.000,01 do 300.000,00 kn – iznos godišnjih doprinosa je 7.875,00 kn

Uz doprinose, paušalni obrtnici dužni su uplaćivati i obvezni porez na dohodak uvećan za prirez općine ili grada u kojem obrtnik ima prijavljeno prebivalište / boravište. Porez na dohodak je također određen u pet razreda. U nastavku dajemo prikaz obveze poreza na dohodak i prireza za grad Rijeku (14%) za 2022. godinu.

Promet od 0,00 do 85.000,00 kn – iznos godišnjeg poreza i prireza je 1.453,50 kn

Promet od 85.000,01  do 115.000,00 kn – iznos godišnjeg poreza i prireza je 1.966,50 kn

Promet od 115.000,01 do 149.500,00 kn – iznos godišnjeg poreza i prireza je 2.556,45 kn

Promet od 149.500,01 do 230.000,00 kn – iznos godišnjeg poreza i prireza je 3.933,00 kn

Promet od 230.000,01 do 300.000,00 kn – iznos godišnjeg poreza i prireza je 5.130,00 kn

Kao što je prikazano, obveza plaćanja poreza na dohodak, prireza i doprinosa postoji neovisno da li je obrt uopće ostvario promet. Upravo zato se i zove paušalni obrt jer se paušalno određuje porez ovisno o razredu planiranog godišnjeg prometa.

Osim uplate poreza, prireza i doprinosa, paušalni obrtnik dužan je uplaćivati komorski doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori koji iznosi 76,00 kuna mjesečno. Iznimno, obrtnici koji su prvi put registrirali obrt od 1. siječnja 2021. godine oslobođeni su plaćanja komorskog doprinosa za prve dvije godine obavljanja obrta. Komorski doprinos se plaća kvartalno u paušalnom iznosu od 228,00 kn sljedećih datuma: 27. veljače, 31. svibnja, 31. kolovoza te 30. studenog.

Osim navedenih financijskih obveza, paušalni obrtnik je dužan do 15. siječnja predati Obrazac PO-SD za prethodnu godinu. Obrazac PO-SD je izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu na dohodak u određenoj financijskoj godini.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti