Porezni tretman osobnih automobila

Objavljeno: 12 ožujka, 2021

Zbog sve učestalijih pitanja vezanih uz porezni tretman za osobne automobile, u nastavku pišemo odgovore na najčešća pitanja.

Zakon o PDV-u omogućuje odbitak 50% pretporeza obračunanog za nabavu ili najam prijevoznih sredstava za osobni prijevoz čija nabavna vrijednost ne prelazi 400.000,00 kuna. Iznos obračunatog poreza na dodanu vrijednost koji se odnosi na osnovicu iznad 400.000,00 kuna vrijednosti je u cijelosti nepriznat.

Zakonom o porezu na dobit definirano je da nepriznati troškovi osobnih automobila čine 50% od ukupno nastalih troškova.

Nepriznati dio poreza na dodanu vrijednosti potrebno je zasebno izdvojiti i evidentirati. Iako trošak amortizacije automobila koji podliježe 50/50 tretmanu obuhvaća i neodbijeni PDV koji je bio uključen u nabavnu vrijednost, taj amortizirani trošak neprizatog PDV-a izdvaja se za porezne svrhe i tretira u cijelosti kao nepriznat trošak.

Troškovi osobnih automobila u cijelosti su priznati ako se njima obavlja djelatnost te ako se na njihovo korištenje obračunava plaća u naravi. Za izračun plaće u naravi za korištenje osobnog vozila u privatne svrhe potrebno je obračunati poreze i doprinose na osnovicu koju čini neto cijena vozila uvećana za PDV.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti