Porezno rasterećenje – neoporezivi primici 2022. godine

Objavljeno: 8 rujna, 2022

Vlada RH je na sjednici 8. rujna 2022. godine najavila novo porezno rasterećenje kroz povećanje iznosa neoporezivih primitaka. Nove mjere omogućuju veću stimulaciju radnika.

U nastavku prijedlog povećanja neoporezivih primitaka.

•             Prigodne nagrade s 3.000,00 kn na 5.000,00 kn

•             Novčane nagrade za radne rezultate s 5.000,00 kn na 7.500,00 kn

•             Dar za dijete u naravi i dar do 15 godina starosti s 600,00 kn na 1.000,00 kn

•             Naknada za prehranu zaposlenih s 5.000,00 kn na 6.000,00 kn paušalno godišnje

•             Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 kn/km na 3,00 kn/km

Sve iznad navedeno je prijedlog s današnje sjednice Vlade RH, te treba proći proceduru usvajanja i objave u Narodnom novinama prije nego stupi na snagu.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti