Pravo na naknadno priznavanje pretporeza

Objavljeno: 3 kolovoza, 2023

Poduzetnik ili obrtnik ste koji nije u sustavu PDV-a i nabavili ste dugotrajnu imovinu za gospodarsku djelatnost (opremu ili nekretninu). Na računu dobavljača iskazan je iznos PDV-a ali nemate pravo koristiti pretporez budući da niste u sustavu PDV-a.

Sljedeće godine ostvarite isporuke iznad 39.816,84 eura te ulazite u sustav PDV-a po sili Zakona ili ulazite u sustav svojom odlukom.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost predvidio je u čl. 64. sljedeće:

Ako se u vezi nekog gospodarskog dobra u roku od pet godina uključujući kalendarsku godinu u kojoj je gospodarsko dobro nabavljeno ili proizvedeno promjene uvjeti koji su u toj godini bili mjerodavni za odbitak pretporeza, tada se za razdoblje nakon promjene obavlja ispravak pretporeza. Promjenom uvjeta mjerodavnih za odbitak pretporeza smatra se naknadna promjena tih uvjeta koja je dovela do većeg ili manjeg prava na odbitak pretporeza u odnosu na godinu u kojoj je dobro nabavljeno ili proizvedeno. Kada se radi o nekretninama, tada se umjesto razdoblja od pet godina primjenjuje razdoblje od 10 godina.

Godišnji iznos ispravka pretporeza iznosi 1/5, odnosno 1/10 iznosa PDV-a koji je bio zaračunan za gospodarska dobra.

Navedeni članak Zakona daje mogućnost, s obzirom na to da je došlo do promjene uvjeta za priznavanje pretporeza, da poduzetnik ili obrtnik ostvare svoje pravo na priznavanja pretporeza ali proporcionalno preostalom razdoblju.

Primjer: Poduzetnik je nabavio stroj u 2023. godini za iznos od 100.000 eura (80.000 osnovica + 20.000 pdv). Nije u sustavu PDV-a te ne može koristiti pretporez od 20.000 eura. U 2024. godini dođe do promjene uvjeta mjerodavnih za odbitak pretporeza (prelazak praga isporuka ili svojevoljni ulazak u sustav PDV-a), poduzetniku se otvara mogućnost da iskoristi svoje pravo na priznavanje pretporeza za preostalo razdoblje. U ovom slučaju riječ je o opremi, na koju postoji pravo od 5 godina. U 2024. godini došlo je do promjena uvjeta te poduzetnik ima pravo na ispravak pretporeza od druge do pete godine, odnosno ima pravo na ispravak pretporeza u iznosu od 16.000 eura (20.000 eura / 5 godina * 4 godine).

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti