Prekovremeni sati na službenom putu

Objavljeno: 26 veljače, 2021

Da li radnik ima pravo na prekovremene sate ako provede na službenom putu dulje od 8/12 sati?

Radno vrijeme radnika upućenog na službeni put utvrđuje se prema njegovom ugovorenom redovitom radnom danu, a ako bi na službenom putu efektivno radio duže od ugovorenog radnog vremena, radilo bi se o prekovremenom radu, te bi on ostvario pravo na naknadu za stvarno odrađene prekovremene sate.

Vrijeme dok radnik putuje prema konačnom odredištu službenog puta i vrijeme dok se vraća sa službenog puta ne uračunava se u radno vrijeme.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti