Prisilna naplata potraživanja od kupaca

Objavljeno: 17 studenoga, 2022

Pitate se što napraviti s nenaplaćenim potraživanjem od kupca, koji ne želi podmiriti dospjeli dug, a nemate instrument osiguranja naplate poput zadužnice? U nastavku Vam iznosimo korake koje trebate provesti.

Kada kupac ne želi podmiriti dospjeli dug, tada krećete u postupak prisilne naplate, odnosno u ovrhu žiro računa kupca.

U prvom koraku pošaljite opomenu kupcu dužniku da ćete pokrenuti ovrhu za nepodmirena dugovanja. Ako imate mogućnost, neka opomenu pred ovrhu sastavi Vaš odvjetnik i neka je pošalje kupcu. Opomena će se pozvati na sva Vaša otvorena potraživanja. Također, u opomeni zadajte rok u kojem očekujete uplatu prije početka procesa prisilne naplate / ovrhe.

Ako kupac u tom roku ne podmiri dug, tada idete kod javnog bilježnika, koji podnosi prijedlog za ovrhu temeljem računa koji predstavlja vjerodostojnu ispravu. Javni bilježnik će pregledati dokumentaciju da utvrdi osnovanost prijedloga za ovrhu, te ako je sve u redu, donosi rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i dostavlja ga strankama. U rješenju će naložiti dužniku da u roku od osam dana od dana dostave rješenja podmiri svoju obvezu.

U roku od 8 dana, dužnik mora podmiriti obvezu ili podnijeti prigovor protiv rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je izdao rješenje o ovrsi te isti zatim prosljeđuje spis nadležnom sudu radi donošenja odluke povodom prigovora. U tom trenutku se pokreće parnični postupak koji se vodi pred sudom, stranke – sada tužitelj (bivši ovrhovoditelj) i tuženik (bivši ovršenik) – dokazuju svoje navode kako bi uspjeli u sporu.

Ako dužnik u roku od 8 dana od dana primitka rješenja o ovrsi ne plati dug niti se očituje putem prigovora, pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi dostavlja se Financijskoj agenciji koja izdaje nalog bankama da iznos za koji je određena ovrha zapljeni i prenese sa svih ovršenikovih računa, bez njegove suglasnosti.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti