Utvrđivanje elemenata skrivenog radnog odnosa

Objavljeno: 25 siječnja, 2022

U zadnje vrijeme sve je više pitanja i različitih odgovora što je to prikriveni rad. Najčešće se to pitaju paušalni obrtnici budući da je Porezna uprava krenula sa kontrolama istih u cilju utvrđivanja da li je njihova djelatnost prikriveni nesamostalni rad, a samim time i pokušaj izbjegavanja plaćanja pripadajućih poreza i doprinosa.

Često čujemo savjete – nemojte da imate račune samo prema jednom društvu, maksimalni primici prema jednom društvu mogu biti 80% i sl.

Porezna uprava u nadzoru vodit će se Pravilnikom o porezu na dohodak i to člancima od 32.e do 32.i  koji detaljno opisuju postojanje elemenata kriterija obilježja nesamostalnog rada.

Obilježja nesamostalnog rada određuju se temeljem ispunjenja elemenata tri kriterija:

  1. kontrole ponašanja,
  2. financijske kontrole i
  3. odnosa stranaka.

Ispunjenje elemenata kriterija obilježja nesamostalnog rada utvrđivat će se u odnosu na određenog

isplatitelja primitka.

Kriterij kontrole ponašanja

Kriterij kontrole ponašanja obuhvaća elemente koji pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti i kontrolirati što posloprimac radi i kako obavlja posao (kroz upute, obuku ili druga sredstva):

1. određuje li poslodavac posloprimcu mjesto obavljanja posla neovisno o tome što se isti može obavljati

i na drugom mjestu,

2. daje li poslodavac posloprimcu upute kako obaviti posao,

3. određuje li poslodavac posloprimcu vrijeme, mjesto ili način obavljanja posla,

4. vodi li poslodavac evidenciju radnog vremena za posloprimca,

5. nadzire li poslodavac dinamiku izvršenja posla ili zahtjeva izvještaje o izvršenju posla,

6. koristi li posloprimac opremu i sredstava za rad poslodavca,

7. obučava li poslodavac posloprimca o načinu izvršavanja posla.

Kriterij financijske kontrole

Kriterij financijske kontrole obuhvaća elemente koji pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti ili kontrolirati financijske i poslovne aspekte posloprimčevog rada:

1. usmjerava li i/ili ugovara, odnosno nadoknađuje li poslodavac poslovne i putne troškove posloprimca,

2. ulaže li poslodavac u opremu, alate i materijale posloprimca,

3. određuje li poslodavac proizvode i usluge koje posloprimac koristi u izvršenju posla,

4. kontrolira li poslodavac način i opseg pružanja usluga posloprimca na tržištu,

5. obavlja li poslodavac posloprimcu isplate u određenim vremenskim razdobljima (svaki mjesec) i/ili u

približno sličnim iznosima.

Kriterij odnosa stranaka

Kriterij odnosa stranaka obuhvaća elemente koji pokazuju vrstu tih odnosa:

1. sklapaju li poslodavac i posloprimac ugovor koji po svojim bitnim obilježjima ima obilježja ugovora o

radu,

2. pruža li poslodavac posloprimcu naknade troškova koja su tipična obilježja nesamostalnog rada

(godišnji odmor, naknade za bolovanje ili druga prava vezana uz nesamostalni rad),

3. koje je razdoblje trajanja posla te je li to trajanje posla vezano za provedbu određenog projekta ili više

projekta u nizu,

4. u kojoj mjeri posao koji obavlja posloprimac predstavlja redovno poslovanje poslodavca,

5. može li posloprimac raskinuti poslovanje s poslodavcem bez materijalnih i financijskih posljedica,

6. je li uobičajeno za poslovanje u djelatnosti isplatitelja primitka da određene poslove na taj način traži

na tržištu.

Ovisno o posebnostima pojedinog posla dozvoljeno je dokazivati obilježja nesamostalnog rada i prema

kriterijima koji nisu navedeni, a koji u konkretnom odnosu mogu predstavljati tipično obilježje

nesamostalnog rada.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti