Uvođenje eura kao službene valute Republike Hrvatske

Objavljeno: 12 svibnja, 2022

Republika Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja eura putem Ugovora o pristupanju u EU. Euro postaje službena valuta odnosno zakonsko sredstvo plaćanja od 1.1.2023 godine.

U razdoblju od 5. rujna 2022. do 1. siječnja 2024. godine je razdoblje dvojnog iskazivanja cijena, a od 1.1.2024. prestaje obveza dvojnog iskazivanja cijena.      

Obveza dvojnog iskazivanja cijena – propisana je kao bi se spriječilo neopravdano povećanje i neispravno preračunavanje cijena

Sve odredbe prijedloga Zakona o uvođenju eura temeljene su na pet osnovnih načela.

  • Načelo zaštite potrošača – preračunavanje – potrošač zbog preračunavanja ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden.
  • Načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena – zabranjeno je poslovnim subjektima, kreditnoj instituciji, kreditnoj uniji, instituciji za platni promet, instituciji za elektronički novac i pružateljima financijskih usluga pri uvođenju eura povećati cijenu robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga
  • Načelo neprekidnosti pravnih instrumenata – euro ne smije utjecati na valjanost već postojećih ugovora i drugih pravnih instrumenata u kojima se navodi nacionalna valuta. Prelazak s nacionalne valute na euro ne daje pravo niti jednoj ugovornoj strani da jednostrano raskine valjani ugovor ili mijenja pojedine ugovorne odredbe, temeljem načela neprekidnosti pravnih instrumenata – svi ranije doneseni ili sklopljeni pravni instrumenti ostaju na snazi i nije ih potrebno mijenjati, ali niti donositi nove, sadržajno iste.
  • Načelo učinkovitosti i ekonomičnosti  – sve aktivnosti vezane za uvođenje eura kao službene valute u RH provode se na način da se osigura što jednostavnije postupanje uz što manje troškova.
  • Načelo transparentnosti i informiranosti – Informacije o uvođenju eura trebaju biti jasne, razumljive, dostupne, čitljive i vidljive

Opća pravila za preračunavanje i zaokruživanje cijena

Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale:

<  ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena,

>  ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Od dana uvođenja eura, HNB prestaje objavljivati tečajnu listu Hrvatske narodne banke za kunu u odnosu na druge valute

Zamjena gotovog novca kune za gotov novac

Banke, poslovnice FINE i Hrvatske pošte d.d. za sve potrošače prvih 12 mjeseci od dana uvođenja eura zamjenjuje gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije bez naknade ali do 100 novčanica kuna i do 100 kovanica kuna po jednoj transakciji. Ako u jednoj transakciji netko želi zamijeniti iznad 100 novčanica i 100 kovanica, banke mogu zaračunati naknadu.

Nakon proteka 12 mjeseci od dana uvođenja eura zamjenu obavlja HNB bez naknade i to novčanice kune bez vremenskog ograničenja, dok kovanice kune do isteka tri godine od datuma uvođenja eura.

Računi izdani nakon 1.1.2023. za isporuke u prosincu/2022. bit će izdani u eurima ali će biti uključeni u Obrazac PDV u kunama.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti