Računovodstvo

Računovodstvo je djelatnost koja predstavlja zaokruženi sustav evidencije u kojem se planiraju, evidentiraju, kontroliraju i analiziraju stanja i kretanja sredstava u društvima i na temelju njih se sastavljaju izvještaji.

Društvo AZ Control d.o.o. pruža usluge knjigovodstva i računovodstva za svoje klijente.

Povjerite vođenje svoje knjigovodstvene dokumentacije desetogodišnjem iskustvu u financijama.
• Poslovi financijskog knjigovodstva i knjigovodstva osnovnih sredstava – vođenje glavne knjige i sastavljanje svih potrebitih izvještaja za trgovačka društva i obrtnike
• Poslovi pripreme naloga za plaćanje te njihovo podnošenje na određene banke, kao i podizanje bankovnih izvoda
• Blagajničko poslovanje, obračun putnih naloga i materijalnih troškova
• Obračuni plaća i honorara s prijavom i odjavom radnika na zavodima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
• Ispunjavanje izvještaja i predaja istih nadležnim institucijama
• Plaćanja obaveza naših klijenata s njihovog računa prema dobavljačima, zaposlenicima i institucijama (internet bankarstvom ili virmanski)
• Ispis faktura (po potrebi i dogovoru ispisujemo izlazne račune naših klijenata)
• Izrada kalkulacija
• Redovno podnošenje izvještaja klijentima, po dogovorenoj dinamici, kako bi se imao uvid u poslovanje i olakšalo donošenje poslovnih odluka

 

Zašto AZ Control knjigovodstvo?

  • Zato jer imamo policu osiguranja od profesionalne odgovornosti.
  • Skeniramo Vaše dokumente, pa imate stalni pristup svim računima.
  • Savjetuju Vas licencirani stručnjaci.
  • A uz sve to imamo kurira koji svaki mjesec preuzima dokumentaciju. 

Pružamo Vam sve, od A do Z.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti