Najam stana radniku/članu uprave

Objavljeno: 26 veljače, 2021

Društvo može radniku (a isto tako i članu uprave i/ili vlasniku društva koji imaju ugovor o radu u tom društvu) isplatiti neoporezivo trošak najma stana.

U ugovoru o najmu stana prema Zakonu o najmu stanova sklopljenom između radnika/člana uprave sa stanodavcem izrekom treba razlučiti tj. odvojiti fiksni iznos stanarine i varijabilni iznos stanarine na ime režijskih izdataka koje stanar izravno podmiruje dobavljačima (troškovi poput telefona, interneta, struje, komunalnih naknada, troškova pričuve i sl.).

Kada poslodavac sklopi ugovor s vlasnikom stana tada u odluci o davanju na korištenje stana radniku/članu uprave treba izrekom stajati da fizička osobi sama snosi režijske izdatke.

Ako je društvo u kojem je radnik zaposlen ugovaratelj, plaćanje treba ići transakcijski na račun stanodavca, a ako je ugovaratelj sam radnik/član uprave, iznos stvarnog troška najma se isplaćuje radniku na tekući račun.

Prijava na Newsletter

Prijavi se na newsletter i primaj naše novosti